Netherlands - Omroep Fryslan Live Tv

Omrop Fryslân (Fries voor Omroep Friesland) is een Nederlandse regionale omroep. Op Omrop Fryslân wordt voornamelijk Frites gesproken. Ook Nederlands, Stellingwerfs, Stadsfries, Bildts en andere nauw verwante variëteiten zijn regelmatig te horen.

mrop fryslan, omrop fryslan live, omrop fryslan radio, omrop fryslan uitzending gemist, omrop fryslan hea, omrop fryslan drone, omrop fryslan it waar, omrop fryslan teletekst, omrop fryslan corona, omrop fryslân app, omrop fryslan archief, omrop fryslan ameland, omrop fryslan app installeren, omrop fryslan adres, omrop fryslan arlanta,

Broadcasting Now

Comments